Handledare i kommunikation och teckenspråk

Handledning i kommunikation och teckenspråk

Det här är utbildningen för dig som vill du arbeta med handledning, pedagogisk verksamhet och assisterande uppgifter bland teckenspråkiga, personer med hörsel- och synnedsättning, språkstörningar samt talnedsättning.

Kompetensområdet för handledning i kommunikation och teckenspråk

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 180 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för handledning i kommunikation och teckenspråk består av 35 kp gemensamma examensdelar, 110 kp obligatoriska examensdelar och 35 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när man har avlagt examensdelarna med godkänt vitsord.

Gemensamma examensdelar, 35 kp:

 • Kunnande i kommunikation och interaktion, 12 kp
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 6 kp
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp
 • Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar, 8 kp.

Obligatoriska examensdelar, 110 kp:

 • Arbete på finländskt teckenspråk, 30 kp
 • Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion, 20 kp
 • Att främja barns växande, välbefinnande och lärande, 40 kp
 • Handledning av elever eller studerande som behöver stöd i kommunikationen, 20 kp.

Valbara examensdelar, välj 35 kp:

 • Handledning i kommunikation och interaktion, 20 kp
 • Handledning i verksamhet för dövblinda och synskadade klienter, 15 kp
 • Handledning av vuxna som behöver stöd i kommunikation för att klara sig självständigt, 20 kp
 • Handledning i verksamhet för äldre, 20 kp
 • Handledning i uttrycksförmåga, 20 kp
 • Handledning i motionsverksamhet, 15 kp
 • Handledning i natur- och upplevelseverksamhet, 20 kp
 • Handledning av personer som behöver stöd, 20 kp
 • Handledning i frivillig- och föreningsverksamhet, 15 kp
 • Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
 • Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, 5 kp
 • Arbeta i ett företag, 15 kp
 • Planering av företagsverksamhet, 15 kp
 • Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet, 5-15 kp
 • Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, 5-15 kp
 • Högskolestudier, 5-15 kp
 • Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier, 1-25 kp.

I branschen finns examensspecifika krav på hälsotillstånd, läs mer om dessa här.