Respons

Din åsikt är viktig för oss. Vi behöver den för att kunna utveckla vår verksamhet. Tack för att du ger respons.

Studeranderespons (ARVO)

Den nationella studeranderespons inom yrkesutbildningen är tänkt för alla studerande som avlägger en yrkesinriktad examen. Responsen begärs i början och i slutet av studierna. Länk till frågeformuläret sänds personligt till den studerande per e-post.

Vi samlar dessutom in respons av studerande inom yrkesutbildningen under studietiden (s.k. mellanrespons). Länk till frågeformuläret.

Respons från arbetslivet

· Det nya nationella systemet för arbetslivsrespons har tagits i bruk. Läs mera här.