PedaInno

I vår pedagogik är studerande nummer ett.

I STEP-utbildnings pedagogik och verksamhet står det att den studerande under studietiden uppnår hållpunkter och mål som är viktiga för hen i centrum. Varje studerandes stig är viktig. Studerandes lärande, utveckling av kunnande och växande mot nya utmaningar är resultatet av allas gemensamma arbete. Att arbeta tillsammans och främja det helhetsmässiga välbefinnandet är viktigt i vår verksamhet.

Riktlinjerna för STEP-utbildnings pedagogik beskrivs i PedaInno-riktlinjer för STEP-utbildnings pedagogik 2020-24 dokumentet.

Läs gärna PedaInno-dokumentet och videosammanfattningen här nedan.