Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Barnledare och ledare för ungdomar och gemenskaper

Om du vill arbeta med handledning, pedagogik och kommunikation är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning utbildningen för dig. Du kan jobba som barnskötare på dagis eller som barnledare i församlingens småbarnspedagogik, som ungdomsledare eller leda olika grupper och enskilda i olika åldrar. Du väljer själv om du vill inrikta dig på arbete med barn eller ungdomar och vuxna genom vilket kompetensområde i examen du väljer att avlägga.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 180 kp

Genom att avlägga grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning förvärvar du den mångsidiga kompetens som man behöver i uppgifter inom handledning, pedagogik och kommunikation. Du kan arbeta med olika pedagogiska uppgifter och med handlednings-, planerings- och assistentuppgifter. Du arbetar ofta som en del av en mångprofessionell grupp och/eller ett nätverk. Det beror på vilket kompetensområde du väljer om du inriktar dina studier på arbete med antingen barn, unga eller vuxna.

Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet

Det här kompetensområdet ger dig behörighet att jobba som barnskötare på dagis och du kan också välja att studera för att uppnå behörighet som barnledare i församlingens småbarnspedagogik genom det här kompetensområdet. Läs mer om utbildningen till barnledare här.

Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper

Det här kompetensområdet ger dig möjlighet att jobba med att leda och handleda unga och vuxna. Läs mer om utbildningen till ledare för ungdomar och gemenskaper här.

Kompetenskrav

Man behöver goda färdigheter i interaktiv kommunikation och förmågan att beakta behoven av handledning hos personer med olika bakgrund och i olika åldrar i branschen. I kompetenskraven betonar man också ansvaret för dem som ska handledas och klienternas mentala och fysiska säkerhet.

I arbetet behöver man:

  • En positiv inställning
  • Kreativitet och påhittighet
  • Mod
  • Goda färdigheter i interaktion
  • Social kompetens
  • Förmåga att ta ansvar
  • Pålitlighet.

Branschen har hög sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden.