Pedagogisk verksamhet

Fördjupat kunnande i pedagogisk verksamhet

Genom att avlägga kompetensområdet för pedagogisk verksamhet i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan du arbeta med uppgifter som är krävande och förutsätter fördjupat kunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning. Du arbetar i enlighet med föreskrifter i synnerhet inom småbarnspedagogik och de nyaste målen inom pedagogisk verksamhet och handledning. Ditt arbete kan även vara i krävande miljöer och du använder mångsidigt olika arbetsmetoder. I ditt arbete samarbetar du mångprofessionellt.

Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet består av 90 kp obligatoriska examensdelar och 60 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Gemensam obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Kompetensområdets obligatoriska
examensdelar, 70 kp:

(Gemensamt med kompetensområdet för familjedagvård)

 • Genomförande av en pedagogisk verksamhetskultur i småbarnspedagogik, 40 kp
 • Att svara mot barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna, 30 kp.

Valbara examensdelar, välj 60 kp:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp
 • Att använda romska språket i handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp (ny från 1.1.2023)
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50 kp.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.