Info för arbetsplatshandledare

Vid lärande i arbetlivet har arbetsgivaren, förmannen, arbetsplatshandledaren och hela arbetsgemenskapen en betydelsefull roll. Arbetsplatshandledaren introducerar, handleder, sporrar, ger råd och feedback samt utvärderar den studerandes kunnande i samarbete med läraren.

Vi på STEP-utbildning verkar enligt nationellt överenskomna spelregler. I Bästa kunnande-projektet har vi tillsammans med arbetslivet utarbetat följande guider och tips:

Om du har frågor innan eller under studerandes lärande i arbetslivet, ta i första hand kontakt med studerandes handledande lärare. Lärarens kontaktuppgifter finns på utbildningsavtalet eller läroavtalet gällande den studerande.

Gällande utbildning för arbetsplatshandledare och bedömare kan du ta kontakt med vår arbetslivskoordinator Gunilla Nyman.