Info för arbetsplatshandledare

Vid lärande i arbetlivet har arbetsgivaren, förmannen, arbetsplatshandledaren och hela arbetsgemenskapen en betydelsefull roll. Arbetsplatshandledaren introducerar, handleder, sporrar, ger råd och feedback samt utvärderar den studerandes kunnande i samarbete med läraren.

Vi på STEP-utbildning verkar enligt nationellt överenskomna spelregler. I Bästa kunnande-projektet har vi tillsammans med arbetslivet utarbetat följande guider och tips: