Barnledare

Ansökningstid:
01.12.2023 — 31.12.2024
Helsingfors
Pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamina
Examen: Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Kompetensområden: Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska

Målgrupp

Studera i Helsingfors! Ungefär 10 närstudiedagar per termin hos oss på Porkalagatan 7 B. Handledningstillfällen ordnas sen eftermiddag och kväll över Teams, ca 8 tillfällen per termin. Utbildningen är arbetslivsorienterad och fokus ligger på att du inhämtar det kunnande du saknar. Du kan studera både med utbildnings- och läroavtal.

Då du ansöker behöver du byta språk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan, annars fungerar den inte.

Beskrivning

Vill du arbeta med barn? Med en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet blir du behörig att arbeta som barnskötare på dagis eller barnledare i församlingens småbarnspedagogik.

Det här är den enda grundexamen som i sin helhet innehåller studier relaterade till pedagogik och handledning och ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogiken. I den här examen kan du också om du vill välja att studera så du blir behörig att arbeta som barnledare i församlingens småbarnspedagogik.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7823348

Examensbenämning

Barnledare

Omfattning

Kompetenspoäng: 180
Mer information:
utbildningschef
Marianne Asplund

+358405624788
regionchef
Sabina Forsbacka

+358404875316