Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Ansökningstid:
01.01.2022 — 31.12.2022
Nykarleby
Pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamina
Examen: Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Kompetensområden: Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska

Målgrupp

Du kan studera till barnledare oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online.

Då du ansöker byter du enkelt spårk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan.

Beskrivning

Vill du arbeta med barn? Med en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet blir du behörig att arbeta som barnskötare på dagis eller barnledare i församlingens småbarnspedagogik.
Det här är den enda grundexamen som i sin helhet innehåller studier relaterade till pedagogik och handledning och ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogiken. I den här examen kan du också om du vill välja att studera så du blir behörig att arbeta som barnledare i församlingens småbarnspedagogik.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038054

Examensbenämning

Barnledare

Omfattning

Kompetenspoäng: 180
Mer information:
studiesekreterare
Malin Nyvall

+358447033670
regionchef
Sabina Forsbacka
sabina.forsbacka@step.fi
+385404875316
Skriv ut