Ledare för ungdomar och gemenskaper

Ansökningstid:
01.12.2023 — 31.12.2024
Online (hybrid)
Pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamina
Examen: Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Kompetensområden: Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska

Målgrupp

Du kan studera till ledare för ungdomar och gemenskaper oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online.

Då du ansöker byter du enkelt språk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan.

Beskrivning

Som ledare för ungdomar och gemenskaper leder du individer och grupper i olika åldrar och med olika bakgrund. Du kan i ditt arbete ha nytta av dina egna intressen, din kreativitet och ditt specialkunnande inom till exempel idrott, natur- och upplevelseaktiviteter, kultur, medie- och webbhandledning, information och rådgivning för unga eller hantverk av olika slag.

Du blir ledare för ungdomar och gemenskaper genom att avlägga kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper i grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7823348

Examensbenämning

Ledare för ungdomar och gemenskaper

Omfattning

Kompetenspoäng: 180
Mer information:
utbildningschef
Marianne Asplund

+358405624788
regionchef
Sabina Forsbacka

+358404875316