Skolgångshandledare

Ansökningstid:
01.12.2023 — 31.12.2024
Online (hybrid)
Pedagogisk verksamhet och handledning
Yrkes- och specialyrkesexamina
Examen: Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Kompetensområden: Kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska
Kostnad: 450 € (avgiftssfri vid läroavtal)

Målgrupp

DU kan bli en del av teamen som gör världens viktigaste jobb! Du kan studera skolgångshandledare oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online. Som läroavtalsutbildning är utbildningen avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.

Då du ansöker behöver du byta språk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan, annars fungerar den inte.

Beskrivning

Du kan arbeta som skolgångshandledare, skolgångsbiträde, assistent i skolan och också välja att bli morris-/eftisledare om du vill genom att avlägga kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du blir då skolgångshandledare.

Som skolångshandledare deltar du i stödjandet och handledningen av tillväxt och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar. Du främjar lärande tillsammans med läraren och övrig undervisningspersonal. Om du väljer examensdelen handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet får du också kunnande för att arbeta som ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Studierna är arbetslivsorienterade och närundevisningen sker över Teams ungefär två dagar i månaden. Utbildningstiden varierar beroende på ditt tidigare kunnande och din studietakt. Du kan bli klar med utbildningen på ett år.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Examensbenämning

Skolgångshandledare

Omfattning

Kompetenspoäng: 150
Mer information:
utbildningschef
Marianne Asplund

+358405624788
regionchef
Sabina Forsbacka

+358404875316