Barn och sorg

17.02.2023 — 18.02.2023
Nykarleby
Seminariegatan 19
125 € inkl. måltider

Barn och unga upplever, precis som vuxna, normala och känslomässiga reaktioner vid förluster av olika slag, men har inte vuxnas förmåga att förstå och tolka det som händer. Kursen lyfter fram barnperspektivet och ger dig ökad kunskap och medvetenheten om vilka behov barn i kris har.

Föreläsare på kursen är:
Camilla Krokfors, habiliteringshandledare och erfarenhetsexpert
Maria Sjölund, diakon och handledare i sorgebearbetning
Birgitta Strandberg-Rasmus. psykoterapeut och familjerådgivare
Charlotta Elenius, skolpsykolog.

Kursens erfarna föreläsare ger dig redskap med vilka du och dina kollegor kan skapa goda modeller för hur barnens behov ska kunna tillgodoses inom småbarnspedagogik och skola. Kursen ordnas i samarbete mellan KREDU och STEP-utbildning.