En dag om barnstrategin i kyrkan

18.09.2024
Helsingfors
STEP-utbildnig, Porkalagatan 7, ingång B
70 € (inkl. lunch) inkl. moms 24%

Anmälan via kyrkans svenska personalutbildning eller till sabina.forsbacka@step.fi

Mål

I kyrkan pågår en utvecklingsprocess som vill stärka en människocentrerad kyrka som utgår från församlingsmedlemmarna och på en proaktiv förändring av verksamheten. Tillsammans bygger vi en kyrka som är barn- och ungdomsvänlig, en kyrka för alla barn, där barn och unga får möjlighet att själva medverka aktivt samtidigt som de får den trygghet och det stöd de behöver.

Innehåll

Den nationella barnstrategin och dess tre huvudlinjer. Barns- och ungas delaktighet och icke-diskriminering i församlingen, barnkonsekvensanalysen som en del av genomförandet av barnstrategin, att ta hänsyn till barn i utsatta situationer och typer av verksamhet. Kännetecken för barn- och familjevänliga församlingar.

Resurspersoner

Mirva Sandén, sakkunnig, KCSA

Annullering

Kostnadsfri annullering senast 4 veckor innan. Annullering meddelas till utbildning@step.fi

Arrangör

STEP-utbildning