Forum för församlings- och fastighetsservice

07.03.2023 — 08.03.2023
Tammerfors, Scandic hotell Koskipuisto

Deltagarna anmäler sig till forumet via kyrkans personalutbildningskalender. I deltagaravgiften ingår programmet och de måltider som omnämns i programmet. I februari sänds en förfrågan om eventuella dieter ut till deltagarna baserat på anmälningarna i utbildningskalendern.

Deltagarna arrangerar själva sina övernattningar i Tammerfors, bokningskoden FIARB kan användas vid Scandic hotell Koskipuisto via Scandic hotels webbokning. Rum med rabatterat pris finns i mån av utrymme.

Deltagare som inte har möjlighet att anmäla sig till forumet via kyrkans personalutbildning anmäler sig direkt till STEP-utbildning genom Sabina Forsbacka, alla är välkomna!

Tisdag 7.3, Scandic Koskipuisto, Koskikatu 5

Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00-13.30 Aktuellt från kyrkan
Sixten Ekstrand, direktor, Kyrkans central för det svenska arbetet
Kl 13.30-14.15 Att bemöta människor i sorg
Hanna Järvi, erfarenhetsexpert
Kl 14.30-15.00 Besök i Gamla Kyrkan
Kl 15.00-15.30 Kaffepaus
Kl 15.30-17.00 Lyckas med streaming
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kyrkans kommunikation
Kl 19.00 Middag och aftonandakt

Onsdag 8.3, Scandic Koskipuisto, Koskikatu 5

Kl 8.30-9.00 Morgonandakt
Kl 9.00-9.45 Rådplägning och information om kärnkompetensbeskrivningar
i kyrkans yrken
Marianne Asplund, utbildningschef, STEP-utbildning
Kl 9.45-10 Kaffepaus
Kl 10-11.30 Bevaring och konservering av kyrkliga textilier
Anna Häkäri, textilkonservator
Kl 11.30 Lunch

Kostnader

Deltagaravgift 215€ inkl. moms 24%. Deltagaravgiften inkluderar programmet och de måltider som anges i programmet.


Logi och resor

Deltagarna arrangerar själva sin logi och sina resor till och från forumet. Om du vill bo på hotellet där forumet hålls kan bokningskoden FIARB användas vid bokning via Scandic hotels webbokning. Rum med rabatterat pris finns i mån av utrymme.


Anmälan

Deltagarna anmäler sig till forumet via kyrkans personalutbildningskalender. I februari sänds en förfrågan om eventuella dieter ut till deltagarna baserat på anmälningarna i utbildningskalendern.


Deltagare som inte har möjlighet att anmäla sig till forumet via kyrkans personalutbildning anmäler sig direkt till STEP-utbildning genom Sabina Forsbacka, alla är välkomna!


Annullering

Kostnadsfri annullering senast 4 veckor innan. Annulleringsblankett på Borgå domkapitels hemsida www.borgastift.fi

Arrangör

STEP-utbildning i samarbete med Borgå stift.

Förfrågningar

Sabina Forsbacka, regionchef, STEP-utbildning, sabina.forsbacka@step.fi