Forum för kyrkans barnverksamhet

02.05.2022 — 04.05.2022
Nykarleby
Seminariegatan 19, 66 900 Nykarleby
90 € (+ moms 24%).

Forum för kyrkans barnverksamhet riktas till personal som arbetar inom kyrkans småbarnspedagogik. Andra intresserade är också välkomna att delta.

Program

Måndag 02.05
17.00 Middag på Kredu
18.00 Inledning
Presentation
Dela erfarenheter i små grupper
Promenad i Ljusparken
20.45 Kvällsbön
21.00 Kvällste

Tisdag 03.05
8.00 Frukost
9.00 Morgonandakt
Processarbetet igång / Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
15.00 Eftermiddagskaffe
tid för vila och rekreation
18.00 Festmiddag
20.30 Kvällsmässa

Onsdag 04.05
7.00 Frukost
8.00 Morgonandakt
8.15 Stigen verkstad
Oss professionella emellan
10.15 Avslutning
10.30 Lunch

Arrangörer STEP-utbildning och Kyrkans central för det svenska arbetet.
Mer information:

utbildningschef
Marianne Asplund
marianne.asplund@step.fi
+358447684428