Forum för småbarnspedagogik (webinarie)

För barnledare och de som arbetar med barn inom den Evangelisk-lutherska kyrkan. Obs! du kan delta fastän du inte deltog i Forumet i Jyväskylä. Det här webbinariet är ett helt fristående tillfälle. Anmälan via länken ovan senast 8.4.2024.

När barns beteende utmanar mig som pedagog.

Idag ser vi i barngrupperna tydliga tendenser till en ökande andel utmaningar gällande barns beteende. Utgående från vår gemensamma värdegrund och personliga människosyn lär vi oss mera om bemötande av och arbete med barn som utmanar oss som pedagoger. Vi får inspiration och konkreta verktyg att ta med oss till vårt dagliga arbete av speciallärare Monika Forsbacka. Kom med på ett halvdagswebinarie kring detta viktiga ämne, lär dig mer och ta chansen att diskutera med andra barnledare.

8.30-9.00 Aktuellt och intro med Mirva Sandén, KCSA
9.00-10.00 Bemötande av och arbete med barn som utmanar med Monika Forsbacka, STEP-utbildning
10.30-11.30 Monika Forsbacka fortsätter
11.30-12.00 Gemensam diskussion och sammanfattning

Mer info ger Sabina Forsbacka