Introduktion till hälsofrämjande arbetsplatshandledning

Brukar du vara arbetsplatshandledare för STEP-utbildnings studerande? Eller kanske du kunde tänkta dig att vara det i framtiden? Kom med på våra utbildningar om arbetsplatshandledning via Teams! Vår arbetslivskoordinator Gunilla Nyman föreläser.