Tecken som stöd

15.06.2023 — 16.06.2023
Porkalagatan 7, B-trappan vån 2 rum 9, Helsingfors
140 € (inklusive moms 24%)

Under kursens gång lär du dig mer om att använda tecken som stöd i kommunikationen. Du lär dig
grundläggande färdigheter i att stödja kommunikation och interaktion i vardagliga situationer med beaktande av individuella behov och att förstå betydelsen av användning av bland annat tecken som stöd i kommunikation och interaktion.

Kursen pågår 10.00-16.00 på torsdag och 9.00-15.00 på fredag.
I deltagaravgiften ingår inte måltider.

Välkommen på kurs med STEP-utbildning i Helsingfors! Kursen lämpar sig som fortbildning för dig som för ditt arbete behöver utveckla dina färdigheter i att använda tecken som stöd. Deltagande i kursen lämpar sig också för dig som av eget intresse vill lära dig mer om tecken som stöd.

Utbildare är Hannele Rabb, som undervisar i tecken som stöd, gör teckenmaterial och har en dotter som är döv och teckenspråkig. . Hannele berättar: ”Jag visste inget om teckenspråk eller döva när hon föddes, men teckenspråket blev snabbt vårt hemspråk. Jag upphör aldrig fascineras av teckenspråkets logik, skönhet och inbyggda kreativitet. Tidigare har jag hållit konst- och skrivarkurser men sysslar allt mer med produktion av teckenmaterial, främst i form av barnböcker med tecken. Då får jag kombinera tre goda ting; bild, ord och tecken.”

Anmäl dig senast 5.6.2023 till utbildning@step.fi. Ange dina kontaktuppgifter samt faktureringsuppgifter för deltagaravgiften.

Om du är studerande vid STEP-utbildning kan du delta i kursen kostnadsfritt, den är en del av grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, den valbara examensdelen handledning av personer som behöver stöd. Om du som är studerande vid STEP-utbildning önskar delta i kursen, anmäler du dig också till utbildning@step.fi.

STEP-utbildning förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Om kursen inte kan anordnas på grund av rådande omständigheter eller lågt deltagarantal meddelas där om senast den 9.6.2023 per e-post till de anmälda.