Seurakuntaopisto är nu STEP-utbildning

Seurakuntaopisto är från 1.9.2021 STEP-utbildning. Ny webbplats lanserades på step.fi. Det finns ett stort behov av personlig handledning för både unga och vuxna studerande inom yrkesutbildningen.

”Vi ville verkligen hitta ett lämpligt namn, och det gjorde vi. STEP-utbildning är ett kortfattat, kärnfullt, modernt och internationellt namn som talar till våra studerande såväl som våra arbetslivskunder. I sin enkelhet ger namnet möjligheter att skapa berättelser baserade på våra värderingar på vår väg mot 2030-talets utbildningsvärld”, säger Helena Ahonen, rektor för STEP-utbildning.

”Vårt utbildningsutbud erbjuder våra studerande i alla åldrar möjligheten att ta nästa steg framåt på den kontinuerliga lärstigen”, säger rektor Ahonen.

Förberedelserna för namnbytet har pågått i nästan två år. För att lyckas med namnbytet genomfördes totalt tre undersökningar bland våra möjliga kunder.

Behovet av ett namnbyte är uppenbart när endast cirka tio procent av läroanstaltens utbildning idag riktar in sig på i arbetsuppgifter i församlingar. Enligt en medarbetarundersökning anser 85 procent av läroanstaltens anställda att namnbytet är nödvändigt. Namnbytet stöds också av de integrationer av läroanstalter som genomförts under de senaste åren.

”Detta är ett historiskt beslut”, konstaterade Mikael Pentikäinen, styrelseordförande, när styrelsen för Kyrktjänst rf beslöt att byta namn vid sitt möte den 31 mars 2021.

Seurakuntaopisto grundades 1945 och har sedan 2013 upprätthållits av Kyrktjänst rf. Seurakuntaopisto var den första skolan i Finland som erbjöd utbildning för diakoner och kyrkans ungdomsarbete samt barnledarutbildning och har under hela sin historia varit en föregångare inom utbildning i barn- och ungdomsarbete och inom det sociala området.

STEP-utbildning har årligen 3 500 studerande inom yrkesutbildning på flera olika platser i hela Finland.

Personlig handledning behövs – ”ingen lämnas ensam”

Så väl unga på andra stadiet som vuxenstuderande behöver få personlig handledning, få känna sig delaktiga och få stöd i sin utbildning.

”Lärandet fungerar inte uppifrån och ner. Undervisning kräver ständig handledning, engagemang och interaktion. Vi strävar till att stärka våra studerandes självkänsla, det är en av de viktigaste delarna i studierna. Vi är glada att vi till största del har fått återgå till närundervisning ”, säger Pekka Uronen, specialpedagog och studiehandledare vid STEP-utbildning.

”Studerande har allt större svårigheter att avlägga grundläggande studier. De gemensamma examensdelarna, så som matematik, fysik och modersmål är utmanande för många. För oss är det viktigt att studerande förvärvar baskunskaper och att inte ribban sänks alltför lågt. Som en pedagogisk lösning för utmaningar i lärande använder vi metoden teamlärande”, säger Uronen.

”Våra värderingar syns som äkta omtänksamhet, att vi går sida vid sida med våra studerande. Vi möter de studerande som individer. Alla har en personlig studiestig och vi hjälper och stöder på många ställen under färden. Ingen lämnas ensam ”, säger rektor Ahonen.

Helena Ahonen, rektor

På finska heter läroanstalten STEP-koulutus och erbjuder yrkesutbildning, fri bildning, förberedande utbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning, utvecklings- och konsulttjänster för arbetslivet samt fritidskurser. På svenska erbjuds yrkesutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning samt utvecklings- och konsulttjänster för arbetslivet under namnet STEP-utbildning.

STEP-utbildning erbjuder spetskompetens inom det humanistiska och pedagogiska området. Våra studerande avlägger examen i människonära yrken och blir till exempel skolgångsbiträden, eftisledare, ledare för ungdomar och gemenskaper, barnledare eller kyrkvaktmästare.

År 2020 stod personer över 18 år för hela 92 procent av det totala antalet studerande inom yrkesutbildningen. Allt fler studerande är branschbytare. En typisk modern studerande kan till exempel vara en 52-årig kvinna som arbetat som storkökskock men inte längre kan fortsätta med arbetet på grund av uppsägning eller hälsoskäl.

”Med kontinuerlig personlig handledning hittar vi en studiestig som passar just honom eller henne men som kanske inte nödvändigtvis motsvarar hans eller hennes ursprungliga utbildningstankar”, säger Uronen.

Som arbetslivets utbildningskompanjon erbjuder vi också fortsättningsvis mångsidig och flexibel utbildning för olika förändrings- och utvecklingsbehov.

Tilläggsinfo:

rektor Helena Ahonen, STEP-koulutus, 040 537 0999 helena.ahonen@step.fi
regionchef Sabina Forsbacka, STEP-utbildning, 040 487 5316, sabina.forsbacka@step.fi
kommunikationsledare Leena Piirto, Kirkkopalvelut, 040 182 7264, leena.piirto@kirkkopalvelut.fi

Historia

  • 1936 grundades Pyhäkouluopisto och 1945 grundades Seurakuntaopisto som fortsatte dess verksamhet.
  • Seurakuntaopisto startade som första skola i Finland på 1950-talet utbildning för diakoner och kyrkans ungdomsledare. Detta fortgår än idag som en del av yrkeshögskolan Diakonias verksamhet. 1975 startade Seurakuntaopisto som första skola i Finland barnledarutbildning.
  • Fram till 2013 upprätthölls Seurakuntaopisto av Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö. Från 2013 innehar Kyrktjänst rf upprätthållarskapet. I augusti 2013 började Seurakuntaopisto och Kyrktjänst sin verksamhet som en organisation.
  • 1.2014 trädde de anordnar- och upprätthållartillstånd som Undervisnings- och kulturministeriet beviljat i kraft. Seurakuntaopisto fick sköta de utbildningsuppdrag som gamla Seurakuntaopisto, utbildningscentralen Agricola och Partaharjun opisto tidigare skött.
  • 1.2016 blev Jaakkiman Kristillinen opisto i Ruokolahti en del av Seurakuntaopisto.
  • 1.2017 blev Lapuan kristillisen opisto och yrkesutbildningen vid Kredu i Nykarleby en del av Seurakuntaopisto.
  • 1.2021 blev Kaustisen Evankelinen Opisto en del av Seurakuntaopisto.
  • 9.2021 böt Seurakuntaopisto namn till STEP-koulutus, på svenska STEP-utbildning.

step-utbildning.fi


#söknärduvill #nästasteg