Aktuell arbetskraftsutbildning

Visste du att du vid STEP-utbildning kan studera till barnledare som arbetskraftsutbildning i Nykarleby, Vasa och Helsingfors? Du kan också studera till ledare för ungdomar och gemenskaper och handledare i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i Nykarleby som arbetskraftsutbildning.

Är du arbetslös eller håller din anställning på att avslutas? Då kan du ha möjlighet att studera via arbetskraftsutbildning! Arbetskraftsutbildning som Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) erbjuder riktas till branscher där det största behovet för arbetstagare finns.

Att gå arbetskraftsutbildning innebär att du under studietiden får samma förmåner som när du är arbetslös. Här kan du läsa mer om arbetskraftsutbildning på Arbets- och näringsbyråns webbplats.

Via de här länkarna kommer du rakt till annonserna och ansökan på AN-tjänsternas webbplats:

Om du vill söka till STEP-utbildning och studera som arbetskraftsutbildning söker du via länken i annonserna på AN-tjänsternas webbplats.

#komsomduär #nästasteg