Arbeta med ungdomar

Ingen har kunnat undgå att ungdomar idag mår dåligt. Vi matas ständigt med informationen i nyhetsflödena och vi vet att något görs någonstans. Vems ansvar är det att arbeta med våra ungdomars psykiska och fysiska hälsa? Är det skolans? Kommunens? (Hälso)vårdens? Tredje sektorns? Samhället i stort? Svaret är egentligen självklart, det är allas gemensamma ansvar.

Ungdomsarbete kan låta enkelt

Det är väl någon som jobbar på någon fritidsgård och hittar på kul grejer med tonåringar. Ja visst kan det vara det men samtidigt är det så mycket mer! Ungdomsarbete handlar om att stödja ungas psykiska och fysiska hälsa. Att ordna aktiviteter kan vara en metod för det här arbetet men långt ifrån beskrivande för ungdomsarbetet i Finland idag.

Vem arbetar med ungdomsarbete

Det beror på vad du jobbar med och var du jobbar. I skolan nuddar alla på sätt och vis vid ungdomsarbete men speciellt skolgångshandledaren och skolcoachen rör sig i ett gränsland mellan utbildning och ungdomsarbete. Inom hälsovården och vården arbetar många med ungdomsarbete. Eller egentligen arbetar man i vården med just vård, vilket i sin tur är en annan vinkel på arbetet med unga. Inom tredje sektorn, alltså i till exempel föreningar finns det massor av människor som arbetar med ungdomar. Tränaren för ishockeylaget, i ungdomsföreningar, ridläraren och så vidare. I olika församlingar finns också ungdomsarbete och exempelvis den Evangelisk-lutherska kyrkans konfirmandarbete är ungdomsarbete. Kommunerna är ålagda att arbeta förebyggande och stödjande med invånarnas psykiska och fysiska hälsa. Den här formen av arbete spås öka ytterligare i framtiden. Ungdomsledarna i kommunerna arbetar på många sätt med ungdomar, genom samlingar, uppsökande verksamhet, sysselsättning och hobbyverksamhet.

Vad ska man ha för utbildning då, för att jobba med ungdomar

För att arbeta med ungdomar kan man ha många olika typer av utbildningar. Man kan välja en inriktning på vård genom att studera social- och hälsovård på yrkes, yrkeshögskola eller universitet eller så kan man välja en mer allmän utbildning med pedagogisk inriktning på att stödja det friska och förebygga ohälsa snarare än att vårda genom att till exempel studera till ledare för ungdomar och gemenskaper på yrkes.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper

Som ledare för ungdomar och gemenskaper är ditt arbetsfält brett. Du arbetar hälsofrämjande och stödjande med människor i olika åldrar. Om du vill jobba med ungdomar kan du under utbildningen styra dina praktikperioder så att fokus ligger på just den åldersgruppen. Om du hellre ser dig arbeta mer med äldre är också en bredd i praktikplatserna ett möjligt sätt att genomföra utbildningen. Vilken väg du än väljer ger utbildningen dig en god grund att verka i samhället med att främja och stödja människors hälsa i olika livsskeden. Visst låter det spännande? Du kan läsa mer om utbildningen till ledare för ungdomar och gemenskaper som STEP-utbildning erbjuder här.

Lär dig mer om hälsofrämjande arbete med människor, vi erbjuder en utbildning som ger dig verktygen att göra skillnad!