Att vara steget före

Under mina pedagogiska studier bekantade jag mig i något skede med den svenske pedagogen och författaren Torsten Huséns tankar. Det som jag kommer ihåg allra bäst är det han skrev om att pedagogiken ska vara en spjutspets mot framtiden. Pedagogiken ska vara steget före. Inte bara hänga med i samhällsutvecklingen utan gå före och visa väg. One step ahead!

Det här är förstås en utmaning på alla nivåer – för enskilda pedagoger, för läroanstalterna och för utbildningssystemet. Det gäller att förutse vad framtiden för med sig för att kunna möta de behov som kommer att uppstå. Det är inte lätt men man kan försöka.

STEP-utbildning vill vara steget före. Till vår hjälp har vi dokumentet PedaInno – riktlinjer för utveckling av pedagogiken inom STEP-utbildning 2020-24. Här finns vår vision om det gemensamma bästa. Här beskriver vi den människosyn och den syn på kunskap och lärande som är utgångspunkten för vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Här identifierar vi ett antal framgångsfaktorer som ligger i tiden och som utgör kärnan i vår pedagogik. Slutligen säger vi vad allt detta betyder i praktiken, hur vi ska jobba för att gå åt det håll dit riktlinjerna pekar.

Ett styrdokument ska vara konkret och användbart och skrivet på ett språk som alla förstår. Det ska ta sikte på framtiden och vara steget före.

One step ahead.

Marianne Asplund, utbildningschef
marianne.asplund@step.fi