En jämställd och jämlik vardag för unga

STEP-utbildning tipsar!

En jämställd och jämlik vardag för unga, online workshop 7.12 kl. 18–19.30

Vi bjuder in alla unga i Österbotten att tillsammans bygga en mer jämlik och jämställd vardag! Hur kan vi tillsammans främja jämställdhet och jämlikhet i kommunen och i skolan? Hur får vi ungas röster hörda i skolans och kommunens jämställdhet- och jämlikhetsarbete? Nu har du möjlighet att påverka!

Österbottens förbunds jämställdhetsnätverk som också STEP-utbildning är en del av ordnar online workshop för unga. Ungdomars idéer och åsikter behövs för att kunna bygga ett mer jämställt och jämlikt Österbotten. Vi kommer att sammanfatta materialet från workshopparna och bakgrundsmaterialet och dela dem med Österbottens kommuner och läroanstalter. Resultaten används även för att vidareutveckla verksamheten i Österbottens jämställdhetsnätverk.

Anmäl dig senast 5.12: https://www.lyyti.fi/reg/jamlikvardag

Länk till workshoppen sänds till de anmälda per e-post.