Fem anledningar till att du skall utbilda dig till skolgångshandledare!

Att utbilda sig till skolgångshandledare kan vara en givande karriärväg för personer som vill arbeta med, handleda och stödja elever i deras utbildning och lärande. Här är fem anledningar till varför du ska överväga att utbilda dig till skolgångshandledare:

  1. Du kan hjälpa elever med särskilda behov: Som skolgångshandledare har du möjlighet att arbeta med elever som har särskilda behov, till exempel elever med funktionsvariationer, inlärningssvårigheter eller andra utmaningar som påverkar deras skolprestationer. Genom att erbjuda personligt stöd kan du hjälpa dessa elever att lyckas.
  2. Du kan bidra till en inkluderande skolmiljö: Genom att arbeta med elever med särskilda behov och erbjuda dem stöd och anpassningar, kan du bidra till att skapa en inkluderande skolmiljö där alla elever har möjlighet att lära och utvecklas.
  3. Du kan hjälpa elever att hantera beteendeproblem: Skolgångshandledare kan också arbeta med elever som har beteendeutmaningar och hjälpa dem att utveckla strategier för att hantera och övervinna dessa problem. Genom att stödja eleverna på ett positivt sätt kan du hjälpa dem att förbättra sitt beteende och öka deras chanser att lyckas i skolan.
  4. Du kan arbeta i en varierande och dynamisk arbetsmiljö: Som skolgångshandledare kan du arbeta i en varierande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med olika elever och situationer. Detta kan göra arbetet utmanande och stimulerande samtidigt som det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och erfarenhet.
  5. Du kan ha en meningsfull karriär: Att arbeta som skolgångshandledare kan vara meningsfullt och givande för människor som vill hjälpa elever att nå sin fulla potential. Genom att handledare och stödja eleverna på ett positivt sätt kan du hjälpa dem att utveckla självförtroende och självkänsla och stärka deras förmåga att lära och utvecklas.

Här kan du läsa mer om yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, skolgångshandledare.

Utbildning till skolgångshandledare

Hos STEP-utbildning får du handledning i lärandet på din praktik- eller arbetsplats och närundervisning ungefär var tredje torsdag i Nykarleby eller över Teams.

Det finns flera sätt som du kan trygga din inkomst under studietiden:

  • Studera på utbildningsavtal, du lär dig i arbetslivet via praktik och kan under studietiden ansöka om studiestöd från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. Sök nu via vår webbsida!
  • Studera på läroavtal, du arbetar och lär dig i arbetslivet och får lön under studietiden. Du behöver arbeta i medeltal 25 timmar per vecka. Avtala med din arbetsplats/sök arbetsplats och sök nu via vår webbsida!
  • Studera som arbetskraftsutbildning, du lär dig i arbetslivet via praktik och har under studietiden rätt till samma utkomstskydd för arbetslösa som om du var arbetslös. Aktuell ansökan i Österbotten, ansökan via TE-byråns webbtjänst. Kursens nummer 705256.

Mer info får du från vår studiebyrå, utbildning@step.fi, 044-703 3670.