STEP by step till barnskötare i Vasa

Hallå Vasa med omnejd! I höst startar STEP-utbildning behörighetsgivande utbildning för barnskötare inom småbarnspedagogik i Vasa.

Utbildningen är arbetslivsorienterad och fokus ligger på att du inhämtar det kunnande du saknar. Du kan studera både med utbildnings- och läroavtal. Ungefär 2 närstudiedagar i månaden på Kungsgårdsvägen i Yrkesakademins utrymmen. Handledningstillfällen ordnas sen eftermiddag och kväll över Teams, ca 6 tillfällen per termin.

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet

Med en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet blir du behörig att arbeta som barnskötare på dagis eller barnledare i församlingens småbarnspedagogik. Det här är den enda grundexamen där yrkesämnena i sin helhet innehåller studier relaterade till pedagogik och handledning och ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogiken. I den här examen kan du också om du vill välja att studera så du blir behörig att arbeta som barnledare i församlingens småbarnspedagogik.

Utbildningen startar 4.8.22 och beroende på dina tidigare erfarenheter och kunnande beräknas examen vara avlagd senast i mars 2024.

Kom med på virtuella infotillfällen, välj den tidpunkt som passar dig bäst och anmäl ditt deltagande till utbildning@step.fi så får du länken per e-post.

  • Tisdag 17.5 kl 12-12.30
  • Tisdag 24.5 kl 16.30-17
  • Onsdag 25.5 kl 12.30-13

Ansökningen till utbildningen är öppen fram till 17.06.22 och vi intervjuar sökande kontinuerligt under ansökningstiden.