Nadja 17 år och Kim 35 år studerar till barnledare på utbildningsavtal och läroavtal

Hur kan riktigt studievardagen se ut på STEP-utbildning? Den frågan ska jag försöka svara på i en serie inlägg men det är inte alldeles enkelt. Eftersom alla studerande har sin egen personliga plan (PUK) ser skolvardagen och studietiden väldigt olika ut för våra studerande. Dels beror det förstås på vilken utbildning du studerar, dels hur din livssituation ser ut. Idag skall jag berätta om studier till barnledareutbildningsavtal eller läroavtal via några exempel.

Nadja, 17 år

Nadja gick ut nian ifjol på våren. Hon sökte då i den gemensamma ansökan till STEP-utbildning för att bli barnledare. Nadja bor kostnadsfritt på internatet största delen av läsåret, under loven och när hon har praktik bor hon hemma i Larsmo. Under höstterminen är Nadja i skolan, har lektioner enligt schema varje vardag. Ibland deltar hon i studieklubben på torsdagseftermiddagarna, då får hon handledning och hjälp med uppgifter eller stöd med inlärningen. På fredag eftermiddag åker hon hem och kommer tillbaka till internatet på måndag morgon.

På internatet är gemenskapen fin och varje kväll och natt finns internatshandledaren Tommy på plats. Under hösten har Nadja också en kortare och en längre praktikperiod i arbetslivet. Den gör hon på ett daghem i sin hemkommun. Då lär hon sig på arbetsplatsen där hon har en arbetsplatshandledare. Hennes lärare handleder henne också under praktiktiden.

På vårterminen fortsätter studierna på campus, schemat följs förstås men studierna blir mer flexibla då klassen jobbar med ett projekt, en barnfest skall planeras och genomföras! Senare på våren har Nadja praktik igen och nu är det också dags att göra yrkesprov under praktiken. Nadjas lärare och arbetsplatshandledare handleder henne i planeringen av yrkesprovet, hon visar vad hon lärt sig i praktiska arbetsuppgifter på daghemmet och arbetsplatshandledaren bedömer henne tillsammans med läraren. På sommaren har Nadja ledigt men om hon skulle vilja kunde hon studera då också, om hon till exempel skulle få ett sommarjobb inom branschen skulle hon kunna genomföra det på läroavtal och på det sättet förkorta sin studietid, men det är inget måste. Nadjas studier tar i snitt tre år att genomföra.

Kim, 35 år

Kim har redan jobbat som barnskötare på dagis ett tag, han kom in som vikarie då han ville testa något annat än att jobba i fabrik och trivs som fisken i vattnet. Nu vill han kunna planera sitt liv på lite längre sikt och för att kunna få fastare anställningsförhållande krävs att han är behörig barnskötare inom småbarnspedagogik. Oavsett var Kim bor i Finland så kan han studera grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet hos STEP-utbildning.

Kim diskuterar med sin arbetsgivare om det finns möjlighet att studera på läroavtal för honom eftersom han har arbetsavtal som barnskötare. Arbetsgivaren ställer sig givetvis positiv till det här och uppmuntrar Kim till studier. Kim är heltidsstuderande men han är inte på plats i skolan varje dag, eftersom han arbetar får han avtalsenlig lön. Då han har läroavtal har han en arbetsplatshandledare på arbetsplatsen och en egen lärarhandledare. Tillsammans planerar de vad och hur Kim kan lära sig på arbetsplatsen.

I komplement till inlärningen på arbetsplatsen deltar Kim i några närstudiedagar per månad och vissa kvällar får han handledning över Teams. Kim kan gå på närstudier i Nykarleby, Närpes, Vasa eller Helsingfors, beroende på var han bor. Han har en del uppgifter att jobba med men uppgifterna är ofta sådana att han övar på olika metoder på sin arbetsplats och reflekterar över dem. Parallellt behöver Kim avlägga så kallade gemensamma ämnen, det gör han i egen takt och med lärarhandledning i den virtuella lärplattformen Pinja. Kim har ändå inte så många kurser att avlägga där då han har en examen sedan tidigare så hans kunnande har kunnat räknas honom tillgodo.

Kim har också yrkesprov på sin arbetsplats och kan avlägga hela examen på ungefär 1,5–2 år. Han träffar inte sin lärarhandledare så ofta men de har desto oftare kontakt via telefon och internet. Då Kim började studera tänkte han att han nog kan det mesta redan och visst kan han mycket, men han har också fått lära sig nytt och han gillar att delta i närstudiedagarna. Då får han träffa andra barnledarstuderande, lära mer och diskutera tillsammans.

Ekonomi under studierna

Nadjas studier är helt kostnadsfria eftersom hon är ung och hennes studier går under lagen om förlängd läroplikt. Kims studier är också de kostnadsfria och han får lön under läroavtalstiden. Då Kim har närstudier får han ingen lön utan i stället studiesociala förmåner från skolan. En del andra läroavtalsstuderande får lön under närstudiedagarna och då får de inte de studiesociala förmånerna från skolan.

Nadja och Kim studerar på två olika sätt, via utbildningsavtal och via läroavtal. Under studietiden kan man också byta sätt att studera, allt beroende på sin egen personliga plan som uppdateras under hela studietiden.

Det finns ännu ett tredje sätt att studera till barnledare, via arbetskraftsutbildning. I nästa inlägg berättar jag mer om det!

Tycker du Nadjas eller Kims studier låter spännande? Tveka inte, kontakta vår studiebyrå redan idag så berättar vi mer!