Universitetsstudier i Nykarleby

Du läste rätt, STEP-utbildning har inlett samarbete med Vasa sommaruniversitet och du har nu möjlighet att studera kursen Barns utveckling och lärande 5 sp hos oss. Kursen erbjuds av Vasa sommaruniversitet via Åbo akademins öppna universitet i våra utrymmen i Nykarleby.

Innehåll

I den här kursen kommer olika teorier för att förstå barns utveckling, kognition, socioemotionella utveckling och sätt att lära att vara i fokus. Kursen visar också på hur dessa teorier och sätt att förstå barns utveckling och lärande kan fungera som en grund för småbarnspedagogik. Det sätts samman med hur lärares förhållningssätt stöder barns utveckling och lärande. Inom kursen kommer studerande att inleda arbetet med sin egen pedagogiska grundsyn för fortsatt arbete med barn.

Målgrupp

Kursen är öppen för alla men passar speciellt för dig som tänker sig framtida studier på tredje stadiet inom småbarnspedagogik eller pedagogik. Kursupplägget är planerat så att även du som arbetar har möjlighet att delta. Som lärare för kursen fungerar PeM Mirva Sandén. Kursen innefattar föreläsningar, uppgifter och grupparbete, hemtentamen. 

Tidpunkter för föreläsningar

Ons 31.1.2024 kl 16.00-20.00 (5 lektioner á 45 min)
To 1.2.2024 kl 16.00-20.00 (5 lektioner á 45 min)
Ons 14.2.2024 kl 16.00-20.00 (5 lektioner á 45 min)
To 15.2.2024 kl 16.00-20.00 (5 lektioner á 45 min)

Mer information om kursen och anvisningar för anmälan hittar du på Vasa sommaruniversitets webbsidor.

Välkommen på universitetskurs till STEP-utbildning i Nykarleby!