Utexaminderade från STEP-utbildning

Följande studerade har under läsåret 2021-2022 avlagt grund- eller yrkesexamen vid STEP-utbildnings enheter i Nykarleby eller Helsingfors.

Aho, Julia, Barnledare, Vasa

Ahlholm, Anette, Kyrkvaktmästare, Malax

Back, Jenny, Barnledare, Korsbäck

Björnvik, Amanda, Barnledare, Pedersöre

Byggmästar, Anna, Barnledare, Jakobstad

Byggmästar, Marina, Barnledare, Nykarleby

Bäck, Agneta, Barnledare, Vörå

Bäck, Andreas, Kyrkvaktmästare, Nykarleby

Dhakal Poudel, Deepika, Barnledare, Jakobstad

Enqvist, Ida, Maria, Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, Pedersöre

Fors, Jonathan, Barnledare, Borgå

Granbäck, Johanna, Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, Nykarleby

Grundvall, Sabina, Barnledare, Korsholm

Hasa, Eneida, Barnledare, Nykarleby

Henriksson, Camilla, Barnledare, Vörå

Holm, Britta, Barnledare, Vörå

Häggblom, Daria, Barnledare, Nykarleby

Häggblom, Viktor, Kyrkvaktmästare, Larsmo

Johansson, Malin, Barnledare, Jakobstad

Järnström, Stina, Barnledare, Nykarleby

Kokko, Merja, Kyrkvaktmästare, Vörå

Lervik,  Johansson , Mikaela, Barnledare, Solf

Lindvik , Monika, Barnledare, Korsholm

Mårtens, Viktoria, Barnledare, Nykarleby

Nordlund, Linnea, Barnledare, Pedersöre

Nyberg, Frida, Barnledare, Grankulla

Rezai, Hani, Barnledare, Jakobstad

Saurén, Ida, Barnledare, Kyrkslätt

Sediqi, Fazila, Barnledare, Jakobstad

Sjögård, Ann, Cristine, Barnledare, Lovisa

Smedman, Anastasiia, Barnledare, Nykarleby

Snickars, Sanna, Barnledare, Vasa

Store, Kaitfors, Heidi, Barnledare, Kronoby

Sundkvist, Nikolina, Barnledare, Pedersöre

Tahiri, Sara, Barnledare, Jakobstad

Tajik, Anisa, Barnledare, Jakobstad

Trinh, Dana, Barnledare, Jakobstad

Xu, Jingyi, Barnledare, Vanda

Ålander, Ulrika, Kyrkvaktmästare, Korsholm

Österbacka, Lucas, Kyrkvaktmästare, Pedersöre

Österlund, Ann, Christine, Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, Pedersöre

+ två studerande som avböjt publicering av sitt namn.

STEP-utbildning gratulerar de utexaminerade!