Välkommen till studier där du får leka på skoltid

🪀En barnledare arbetar på dagis som barnskötare. Studierna på STEP-utbildning är praktiska och roliga! Man lär sig mer om olika sätt att jobba med barn, genom musik, konst, dans, drama och rörelse bland annat. Förstås lär man sig också om barnets utveckling och barnets lärande.

💙💜STEP-utbildning finns i Nykarleby och man kan bo tryggt på vårt internat under studietiden om man vill. Kom med i STEP-familjen, sök till oss via den kontinuerliga antagningen!

✍🏼Vi har beredskap att ta emot läropliktiga studerande som av orsak eller annan inte är nöjda med resultatet från den gemensamma ansökan.

🔹Barnledarutbildningen startar 10.8.2022.


Ta kontakt med studiebyrån 044-703 367 0 eller utbildning@step.fi för mer info!

Här kommer du till den elektroniska ansökningsblanketten, byt språk till svenska och välj grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.