Var inte rädd för att byta bransch

Trivs du inte på din nuvarande arbetsplats? Har du blivit uppsagd? Kräver din hälsa att du byter yrke? Eller skulle det vara läge nu att ta första steget mot din drömkarriär? Det finns många skäl till branschbyte och det kan kännas överväldigande och skrämmande. Låt ändå inte det bromsa dig, oftast går det smidigt att byta bransch. 

Studiehandledare Riikka Tassi har en lång karriär, hon har bland annat arbetat i Helsingfors fängelse och på polisyrkeshögskolan. De senaste tjugo åren har den erfarna studiehandledaren hjälpt ansökande vuxenstuderande vid STEP-utbildning i Helsingfors och Träskända. 

– Nu jobbar jag dock främst med de som redan studerar hos oss, men mer med dem som söker sin stig framåt bland utbildningarna. Till den här gruppen hör olika slags människor, över hälften är branschbytare. Åldersspannet är stort, vår äldsta studerande är en 70-årig pensionär. 

Ibland måste den gamla yrkesidentiteten sprängas i bitar 

–En del av branschbytarna har helt på klart vad de vill och vart de är på väg, men enligt Tassi kan tanken på ett nytt yrke vara utmanande för en del.  

– Processen kring ansökan kan ge upphov till en yrkesidentitetskris, speciellt om människan har arbetet länge inom samma bransch. Föreställ dig till exempel en bagare som fått mjölallergi och måste byta bransch. Då börjar man tänka att jag är ju bagare, det har jag alltid varit. Då måste man spränga den gamla yrkesidentiteten i bitar och i dess ställe bygga något nytt. Om bakgrunden till branschbytet är en olycka eller en misslyckad operation kan steget in i det okända vara ännu svårare. Å andra sidan, då man kommer över den första chocken så kan ivern vara stor. Många förstår att det här kan också vara en fantastisk möjlighet och en dörr till något nytt.

Ålder, pengar och livssituation ger huvudbry 

Att skola om sig i vuxen ålder för med sig utmaningar som vanligen ger huvudbry. Enligt Tassi är de största orosmomenten kopplade till ålder, livssituation och att klara sig ekonomiskt.  

– Många tänker att de är för gamla för ett nytt yrke men i verkligheten är man aldrig för gammal. Pengar orsakar också grubbel och det med orsak. Finansieringen måste man fundera på och själv frågar jag alltid av studerande varifrån skinkan, osten, tofun och hummusen kommer under studietiden. Överraskande många säger att de inte tänkt på det. Sen finns det ju också saker relaterade till livssituation som det är skäl att reda ut innan man inleder studierna. Om du till exempel är ensamförsörjare är det viktigt att ta reda på det egna stödnätverkets vilja och förmåga att hjälpa.

Saker ordnar sig då man ordnar dem

Fast det kan kännas som en stor livsförändring att mitt i en yrkeskarriär börja studera lyckas det ofta bra med noggrann planering.  

– Alla har sina egna grejer som vi tillsammans kan beakta då vi planerar den personliga studiestigen. Att som vuxenstuderande välja STEP är ett framgångsrecept. Vi är väldigt individcentrerade och utgår från människan i allt vi gör. Hos oss är ingen studerande nummer någonting. Vi har mycket hängivna och kunniga lärare som följer med i tiden. Dessutom har vi väldigt bra system för särskilt stöd som hjälper till exempel de med inlärningssvårigheter.

Studier lönar sig alltid

Om tanken om nytt yrke börjar gro hos dig och inte lämnar dig i fred är det enligt Tassi rätt läge att ta saken vidare.  

– Själv skulle jag med ganska låg tröskel ta kontakt och fråga om olika möjligheter och bolla tankar. När man kommer i gång med studier kan hungern till och med växa under tiden man äter. Jag har sett det så många gånger, den stunden då lampan tänds i en människas huvud och entusiasmen bara växer. Knappast någonsin har någon sagt att de ångrar att de studerar. Det är tvärt om så att stärkande av yrkesidentiteten ger hela livet en positiv ton.

Hos STEP-utbildning hittar du vägar mot flera intressanta yrken

Tips till branschbytare:

  • Fundera inte på branschbyte ensam. Du kan alltid fråga kunniga.  
  • Det finns många sätt att finansiera studierna: FPA:s studiestöd, studiepenning och studielån, vuxenutbildningsstöd, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån, arbetskraftsutbildning, utbildning finansierad av försäkringsbolag, egna besparingar.  
  • Den personliga studiestigen kan göras väldigt flexibel och läroavtal är för många ett bra alternativ. Studiehandledarna kan berätta mer om olika sätt att studera.

Ta gärna kontakt med STEP-utbildnings studiebyrå för mer information