Kyrkvaktmästare eller arbetstagare på begravningsbyrå

Ansökningstid:
01.12.2023 — 31.12.2024
Online (hybrid)
Servicebranschen
Yrkes- och specialyrkesexamina
Examen: Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice
Kompetensområden: Kompetensområdet för församlingsservice
Förverkligare: STEP-utbildning
Språk: svenska
Kostnad: 450 € (avgiftssfri vid läroavtal)

Målgrupp

Du kan studera till kyrkvaktmästare eller arbetstagare på begravningsbyrå oavsett var i Finland du finns. Utbildningen är arbetslivsorienterad och du kan ta del av undervisningen också online. Som läroavtalsutbildning är utbildningen avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.

Då du ansöker behöver du byta språk på ansökan till svenska genom kugghjulet på sidan, annars fungerar den inte.

Beskrivning

Då du avlagt en yrkesexamen i församlings- och begravningsservice kan du, beroende på ditt val av kompetensområde, arbeta som kyrkvaktmästare, vaktmästare i en församling, begravningsplatsarbetare eller som anställd hos ett företag inom begravningsservice.

Genom att avlägga kompetensområdet för församlingsservice blir du kyrkvaktmästare. Du kan också arbeta som vaktmästare eller begravningsplatsarbetare i en församling. Som kyrkvaktmästare ställer du i ordning kyrkan eller församlingslokalerna för olika förrättningar. Du ser till att lokalerna är både prydliga och säkra. Du kan inrikta dig på att sköta städningen av församlingens lokaler och köksverksamheten, sköta handledning och inskolning av församlingens anställda och frivilligarbetare, ta hand om olika begravningar eller planera och utföra skötsel av begravningsplatser.


Genom att avlägga kompetensområdet för begravningsservice blir du arbetstagare på begravningsbyrå. Som arbetstagare på begravningsbyrå arbetar du i ett företag som erbjuder begravningstjänster. Du kan som arbetstagare på en begravningsbyrå bland annat sköta kundbetjäning och försäljning, ordna begravningar och sköta andra uppgifter i samband med jordfästningar. Du kan ordna religiösa jordfästningar i samarbete med församlingen eller konfessionslösa minnesstunder. Du kan i examen välja att rikta in dig på begravningar för medlemmar i olika religiösa samfund och på konfessionslösa begravningar, transport av avlidna, rådgivning till anhöriga om bouppteckningar och dödsboets bankärenden eller arbeta med marknadsföring och kommunikation vid en begravningsbyrå eller i en kyrklig samfällighet.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

För dig uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Där överenskoms om hur du förvärvar kunnande i olika lärmiljöer och hurudan handledning och stöd du behöver i ditt lärande. Studietidens längd är personlig, 1-3 år. Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning.

Avlägg examen

Det kunnande som förvärvats inom yrkesutbildningen påvisas vid yrkesprov. Yrkesproven sker i arbetslivet. Yrkesproven bedöms av en ansvarig lärare och en representant från arbetsplatsen tillsammans. En yrkesinriktad grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Examensgrunder

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3932286

Examensbenämning

Kyrkvaktmästare

Omfattning

Kompetenspoäng: 150
Mer information:
utbildningschef
Marianne Asplund

+358405624788
regionchef
Sabina Forsbacka

+358404875316