Har du en nia hemma som funderar på nästa år?

Att ta ut riktning mot framtiden och välja sin egen studiestig kan för en del kännas enkelt, siktet är inställt på ett mål. För andra kan målet vara diffust och man ser inte stigen för alla träd. Oavsett hur det är hemma hos er tycker jag att du ska ta dig tid att läsa om en sak det sällan pratas om i klartext på föräldramöten och studiehandledningslektioner, hur det på riktigt är att studera på yrkes idag!

Kompetensbaserad utbildning

De flesta saker i samhället utvecklas, det gör också utbildningen. Idag ska jag berätta om kompetensbaserad utbildning. En riktning speciellt yrkesutbildningen tagit det senaste årtiondet. Jag påstår inte att den grundläggande utbildningen eller gymnasiet inte är kompetensbaserade, de är också på väg åt samma håll. Det jag däremot vill påstå är att den mest kompetensbaserade utbildningen i Finland i dagsläget är yrkesutbildningen. Nå vad betyder det då? Vi jämför traditionell utbildning och kompetensbaserad utbildning.

Utbildningen på yrkes

Det här betyder att utbildningen på yrkes ser annorlunda ut än vad många förväntar sig. Inom yrkesutbildningen har vi nationella examensgrunder som är utarbetade utgående från kompetenser som styr innehållet i utbildningen och bedömningen av den studerande. De här blir väldigt centrala för både oss som arbetar med yrkesutbildning och de studerande. För att på något vis mäta framstegen inom yrkesutbildningen använder vi kompetenspoäng. Den vanligaste frågan jag får då jag berättar om yrkesutbildningen är hur lång är en kompetenspoäng? Ja du, det är 10 000 euros frågan!

Eftersom yrkesutbildningen är kompetensbaserad och grunden i den handlar om att studerande avancerar då de bemästrar en färdighet som examensgrunderna anger kan ingen säga hur lång en kompetenspoäng är, det kan ta två timmar för Pelle att bemästra en färdighet medan det tar en vecka för Lisa. Därför går det inte heller att jämföra Pelles och Lisas yrkesutbildning, de får individualiserad handledning och stöd baserat på sitt eget behov och sitt sätt att lära sig på. Lisa kan lära sig bäst i arbetslivet och har därför mycket praktik i utbildningen medan Pelle lär sig bäst i klassrummet eller kanske hemma på egen hand och har i sin tur mindre praktik.

Egentligen är det här med kompetensbaserad utbildning rätt enkelt. Alla studerande har sin egen studiestig som de går på i sin egen takt, vi inom yrkesutbildningen finns med och söker vägarna framåt, bygger broar tillsammans med de studerande och vi går med dem. Det är varken traditionellt eller som förr men vad i samhället är det egentligen?

Hos STEP-utbildning kan du i den gemensamma ansökan söka till barnledare eller ledare för ungdomar och gemenskaper i Helsingfors och Nykarleby.

#nästasteg

Sabina Forsbacka, yrkeslärare och studiehandledare
sabina.forsbacka@step.fi