Rita studerar till ledare för ungdomar och gemenskaper

Nu har du fått träffa Nadja, Kim och Liselott som studerar till barnledare och Ahmed som studerar till skolgångshandledare. Idag träffar vi Rita som studerar till ledare för ungdomar och gemenskaper hos STEP-utbildning.

Rita, 31 år

Rita är närvårdare men jobbet inom vården blev för tungt för henne berättar hon. ”Jag vill ändå fortsätta att arbeta nära människor men inte med att kliniskt vårda och jag vill gärna arbeta med ungdomar” säger Rita. Som ledare för ungdomar och gemenskaper, eller ungdomsledare som de ofta kallas kan Rita jobba inom kommunens ungdomsarbete och det vill hon gärna. Ungdomsledarna arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, ordnar verksamhet och program för unga i kommunen. Målsättningen i jobbet är alltid ungdomens bästa, att arbeta med ungdomar, för ungdomar.

Ritas personliga plan vid STEP-utbildning är mångsidig och flexibel. Eftersom hon bor i Jakobstad och tycker om att vara på plats i skolan går hon till exempel en examensdel tillsammans med de som studerar till barnledare. I andra examensdelar deltar hon ibland i skolan i Nykarleby på vissa lektioner eller via Teams. Oavsett var i Svenskfinland du finns kan du delta i studierna, om du inte kan närvara på campus i Nykarleby kan du delta över Teams.

Största delen av tiden lär sig Rita ändå i arbetslivet där hon har en arbetsplatshandledare. Hon har mycket kontakt med sin lärarhandledare, tillsammans lägger de hennes utbildingspussel. Hon visar sitt kunnande vid yrkesprov i arbetslivet och hennes arbetsplatshandledare och handledande lärare bedömer om och hur väl hennes kunnande motsvarar examensgrunderna.

Rita avlägger de kurser hon inte sedan tidigare har tillgodoräknade i de gemensamma ämnena via den virtuella lärplattformen Pinja. Till exempel kursen i hållbar utveckling behöver hon göra. Hennes lärarhandledare handleder henne också i dessa kurser vid behov. Studietiden för Rita beräknas vara två år.

Vill du jobba hälsofrämjande med ungdomar? Vara med där det händer?

Sök direkt till utbildningen för ledare av ungdomar och gemenskaper. Har du frågor ska du kontakta vår studiebyrå.