Studievardagen som barnledarstuderande via arbetskraftsutbildning

Vi fortsätter vår serie om studievardagen på STEP-utbildning. I förra inlägget berättade jag om Kim och Nadja som studerade på läroavtal och utbildningsavtal. Nu skall jag berätta om Liselott som studerar till barnledare som arbetskraftsutbildning.

Liselott, 49 år

Liselott har jobbat på kontor i många år, tyvärr gjorde Coronapandemin att det företag hon arbetade för hamnade att omställningsförhandla och Liselott blev utan jobb. Hon anmälde sig som arbetssökande till AN-tjänster (TE-byrån) och började där tillsammans med sin handledare att fundera på vad hon skall ta sig till. Hon sökte lite olika jobb men fick dem inte. Då presenterades möjligheten till utbildning för henne. Arbetskraftsutbildning är utbildning till yrken inom branscher med brist på arbetskraft.

Liselott har två barn själv men de bor inte längre hemma. Att jobba på dagis tyckte Liselott lät spännande! Utbildningen till barnledare fanns i sökning bland AN-tjänsters arbetskraftsutbildning och Liselott ansökte och fick plats. Under hela utbildningstiden får Liselott samma ersättning som om hon vore arbetslös arbetssökande vilket var avgörande för henne, det gjorde det ekonomiskt möjligt att studera.

Studierna

Liselott går i samma studiegrupp som Kim som studerar på läroavtal. Skillnaden är att hon tillsammans med sin lärarhandledare planerar veckorna väldigt noggrant. Då hon inte har närstudiedagar har hon antigen praktik på ett daghem eller arbetar med kurserna i de gemensamma ämnena i den virtuella lärplattformen Pinja, modersmål, språk, matematik och företagsamhet till exempel. Liselott har rätt många kurser i de gemensamma ämnena att göra då hon inte egentligen har någon examen sedan tidigare. Hon arbetar självständigt med kurserna men får då hon behöver handledning av läraren. Liselott visar också sitt kunnande på sin praktikplats vid yrkesprov, hennes arbetsplatshandledare och lärarhandledare bedömer om och hur väl hennes kunnande motsvarar examensgrunderna. Hennes studietid är beräknad till 2 år.

Efter studierna hoppas Liselott få anställning som barnskötare inom småbarnspedagogiken, inom branschen är det brist på behöriga arbetstagare och utsikterna för anställning är goda för henne.

Liselott kunde ha bott i Jakobstadsregionen, Vasa eller Närpes med omnejd eller i Nyland, oavsett finns möjlighet att studera till barnledare som arbetskraftsutbildning.

Kolla via AN-tjänsters (TE-byåns) webbtjänst vilka aktuella ansökningsperioder som pågår nu och sök!

Om du har frågor om arbetskraftsutbildning kan du vända dig till AN-tjänster, ifall du har frågor om utbildningen kan du kontakta studiebyrån så berättar vi mer!

I nästa inlägg i serien skall du få träffa Ahmed som studerar till skolgångshandledare vid STEP-utbildning.