Examen är en milstolpe

I fredags höll vi dimission för barnledare, ledare för ungdomar och gemenskaper och ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet och traditionsenlig skolavslutning på STEP-utbildning i Nykarleby. Talet till de studerande som utdimitterades höll utbildningschef Marianne Asplund. Ibland hinner man inte höra allt då man lyssnar, särskilt inte ifall det är lite spännande. Därför passar vi på och publicerar dimissionstalet här på vår blogg.

Bästa studerande som idag utdimitteras,

Idag är en fin dag, en betydelsefull dag, en festlig dag.

Du har avlagt en grundexamen eller en yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Idag får du luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag och njuta. Du har all anledning att känna dig glad och nöjd över din examen. Just där du sitter – just nu – får du slappna av, vara närvarande och njuta av din dimission. I dag är det din dag – din festdag.

Jag vill dela två tankar med dig:

Den första tanken är att en examen är en milstolpe … att få en examen är att nå ett mål!

Du som kom till vår skola som ung studerande direkt efter nian visste kanske bara att du ville jobba med barn men branschen var ny för dig. Du kanske var osäker på om du hade valt rätt utbildning. Oberoende av hur det var så har du nu avlagt examen och nått en milstolpe, ett mål.

Du som ansökte om studieplats via kontinuerlig antagning brann kanske av lust att lära dig mera och nytt, att utveckla ditt kunnande för den bransch där du redan jobbade. Eller kanske bytte du bransch. Eller kanske du inte egentligen var intresserad av studier men du var tvungen att avlägga examen för att få den behörighet som behövs inom din bransch. Oberoende av vilka dina motiv var så har du nu nått målet.

Det är viktigt att ha mål och att komma till sitt mål. Men minst lika viktig är processen fram till målet. Det är viktigt att alla de där dagarna då man jobbar på för att nå sitt mål är meningsfulla. Att själva resan är värdefull.

Karin Boyes dikt ”I rörelse” fångar in något av det här:

                          ”Den mätta dagen, den är aldrig störst.

                          Den bästa dagen är en dag av törst.

                          Nog finns det mål och mening i vår färd –

                          men det är vägen, som är mödan värd.”

Karin Boye, I rörelse

Jag hoppas att din studietid, den resa du har gjort tillsammans med oss på STEP-utbildning, har varit en bra tid. Jag hoppas att vi har kunnat vara en god reskamrat. Du är också någons reskamrat. Det betyder att du får vara med och göra andras resor värdefulla. Det gäller alla människor i ditt liv men i dag tänker jag särskilt på de barn eller ungdomar som du arbetar med. Du får använda det nya kunnande du har fått under studietiden – och så behöver du förstås ditt sunda bondförnuft också.

Den andra tanken handlar om att vara steget före.

Du har avlagt en examen inom området pedagogisk verksamhet och handledning. Du kommer kanske att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogiken, som barnledare i församlingens barn- och familjeverksamhet, som skolgångsbiträde eller assistent inom den grundläggande utbildningen eller som ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Det handlar om pedagogik.

Under min studietid kom jag att stifta bekantskap med Torsten Huséns tankar och idéer. Jag minns inte mera så hemskt mycket av hans bok men en sak kommer jag ihåg. Han skrev nämligen att pedagogiken ska vara en spjutspets mot framtiden. Pedagogiken ska inte bara följa efter och försöka hinna ikapp skeenden i samhället. Pedagogiken ska gå före, bana väg mot framtiden. Pedagogiken ska försöka ange riktningen, förbereda människor för det som kommer.

Här har vi alla som jobbar med pedagogik något att bita i. Det är svårt att spå och speciellt om framtiden, brukar man säga, och det är sant. Men det är vår uppgift som pedagoger. Att utrusta för morgondagen – att ge barn, unga, vuxna, äldre – det som de kommer att behöva. Att vara steget före. Man har i olika tider sett olika på den här uppgiften och det syns också i språkbruket. Begreppen uppfostran och fostran har fått ge vika för nya termer, idag talar vi om att möjliggöra lärande, att handleda och stöda, att coacha och mentorera. Det här kan vi inte göra ensamma. It takes a village. Här behövs hela arbetslaget, vi behöver jobba tillsammans, ni behöver jobba tillsammans, allas insats behövs. It takes a village.

Med de här orden vill jag gratulera dig till examen!

Du har valt en spännande bransch, en bransch där det händer mycket, en viktig bransch.

Och när ett barn eller en ungdom långt senare ser tillbaka på sitt liv är det kanske det arbete du gör som de minns. Du är med och skapar något.

Gratulerar och lycka till!

Marianne Asplund
utbildningschef, STEP-utbildning